การไถกลบคืนอินทรียวัตถุ..กลับลงไปในดิน

สำหรับการปรับปรุงบำรุงดินทำได้หลากหลายวิธี โดยการใช้อินทรียวัตถุในรูปแบบต่างๆ เช่น  ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยพืชสด การใช้วัสดุคลุมดินหรือการไถกลบตอซังของพืชที่ปลูก แต่หลายๆวิธีการที่กล่าวมานั้นต้องมีการจัดเตรียมหรือจัดหามาจากแหล่งภายนอก บางครั้งต้องเสียค่าใช้จ่าย วิธีการไถกลบตอซังเป็นวิธีที่น่าสนใจโดยไม่ต้องไปหาอินทรียวัตถุมาจากที่อื่น เป็นการหมุนเวียนการใช้เศษซากต้นพืชที่ปลูกเหลืออยู่หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตให้กลับไปเป็นปุ๋ยในดิน ซึ่งเศษซากพืชเหล่านี้เป็นอินทรียวัตถุได้อย่างดีสำหรับเติมลงไปในดิน เป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยาก โดยทำควบคู่ไปกับขั้นตอนการเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกในฤดูต่อไป

ผู้ว่าฯ อุดรธานี นำทีมไถกลบตอซังข้าว รณรงค์งดจุด หยุดเผา ...

เครื่องจักรกลไถกลบตอซัง

การไถกลบตอซังเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเตรียมดินเพียงแต่ต้องใช้ความรอบคอบ และความอดทนในการทำงานมากขึ้น ซึ่งอาจจะเกิดความยุ่งยากได้ในระหว่างปฏิบัติงาน เครื่องมือที่ใช้เป็นเครื่องมือเตรียมดิ ทั่วไปได้แก่

1. ไถบุกเบิก 

จำนวนของจานโดยทั่วไปจะมีอยู่ประมาณ 3-6 จาน มีขนาดของจานไถจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 61-71 เซนติเมตร จานไถแต่ละจานสามารถตัดดินได้ความกว้างระหว่าง 18-30 เซนติเมตร การเปลี่ยนค่ามุมของไถจะมีผลต่อการกินดิน การเพิ่มมุมของไถจะทำให้ไถกินดินได้ดี โดยเฉพาะดินเหนียวจัด ดินจะเกิดการแตกร่วนได้ดีและยังตัดกลบวัชพืชได้อีกด้วย

2. ไถหัวหมู 

ไถหัวหมู (Moldboard plow) โดยต่อพ่วง 3 จุดติดท้ายรถแทรกเตอร์ มีทั้งแบบไถทางเดียว และกลับด้านไถ 2 ทิศทางได้ เป็นชุดไถที่มีประสิทธิภาพการพลิกกลบดินได้ดีที่สุด ก้อนดินที่ผ่านการไถจะมีความเป็นระเบียบแต่การแตกกระจายของก้อนดินเพื่อให้ดินร่วนซุยมีน้อยกว่าการใช้ไถแบบชุดจาน ซึ่งที่มีความเหมาะสมอย่างยิ่งในการไถกลบตอซังและเศษวัชพืชเพื่อเติมอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

3. ไถจอบหมุน

เป็นเครื่องจักรกลฟาร์มที่ไม่เกี่ยวกับการไถกลบโดยตรงแต่มีส่วนช่วยทำให้เศษซากวัสดุต่างๆ ถูกสับ ย่อย และคลุกเคล้ากับดินได้เป็นอย่างดี โดยต่อพ่วงติดท้ายรถแทรกเตอร์ล้อยางใช้กำลังจากเครื่องยนต์ ผ่านเพลา PTO (Power take off) ที่รอบการทำงาน 540 รอบต่อนาที มาหมุนชุดเพลาของจอบหมุนซึ่งมีใบมีด สับดินยึดติดอยู่จำนวนหลายอัน สามารถสับดินและเศษวัสดุให้ละเอียดได้เป็นอย่างดียิ่ง มีขนาดให้เลือกใช้หลายขนาดตามขนาดกำลังของรถแทรกเตอร์

ประโยชน์ของการไถกลบ

1. ปรับปรุงโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ดินมีความโปร่งร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดี และความหนาแน่นของดินลดลง

2. เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ และหมุนเวียนธาตุอาหารพืชคืนสู่ดิน อินทรียวัตถุจะดูดซับธาตุอาหารในดิน และ ปลดปล่อยออกมาอยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อพืชและลดความเป็นพิษของเหล็กและแมงกานีสในดิน

3. เพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน

4. ช่วยลดระดับความเค็มของดิน

5. รักษาระดับความเป็นกรดและด่างของดิน ให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

ขอขอบคุณข้อมูล : www.fourfarm.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *