จุลินทรีย์ ❤ ในการทำเกษตรอินทรีย์

จุลินทรีย์ หัวใจหลักของการย่อยวัตถุอินทรีย์ มีบทบาทสำคัญในการทำเกษตรอินทรีย์
ที่จะช่วยทำให้ดินร่วนซุย ช่วยสลายวัตถุอินทรีย์ ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ตรึงไนโตเจน ปรับสมดุลให้ดิน เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืช ฯ และประโยชน์อีกมากมายมหาศาล

จุลินทรีย์ที่ใช้ในการทำเกษตร 4 ชนิด
1.จุลินทรีย์อีเอ็ม EM (Effective Microorganisms)
2.จุลินทรีย์หน่อกล้วย
3.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
4.จุลินทรีย์จาวปลวก
1. จุลินทรีย์อีเอ็ม EM (Effective Microorganisms)

หลักการทำงาน : หัวเชื้อ EM จะย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้เป็นอาหารแก่พืช
พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้เลย
ประโยชน์ : – ช่วยให้พืชผักเจริญเติบโตดี
– ป้องกันความเสียหายจากโรคและแมลง
– ช่วยปรับสภาพความเป็นกรด- เป็นด่างในดิน
– ทำให้สภาพดินให้ร่วนซุย อุ้มน้ำ และให้อากาศอย่างเหมาะสม

2.จุลินทรีย์หน่อกล้วย

หลักการทำงาน : จุลินทรีย์หน่อกล้วยจะทำให้ดินร่วนซุยครับทำงานร่วมกับปุ๋ยชนิดต่าง ๆ
และช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุให้เร็วขึ้น
ประโยชน์ :
– ช่วยในการปรับสภาพของดิน
– กระตุ้นให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ เจริญเติบโตและเพิ่มจ้านวนอย่างมาก
– ช่วยให้ดินโปร่ง และย่อยสลายอินทรีย์สารได้เร็วขึ้น

3.จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

หลักการทำงาน : เกี่ยวข้องในกระบวนการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้ (CO⑵ – assimilation)
และการตรึงไนไตรเจนฯ (nitrogen fixation)
ประโยชน์ :
– ช่วยตรึง เพิ่ม ไนโตรเจนให้กับพืช
– ช่วยกำจัดแก็สไฮโดรเจนซัลไฟล์ ในดินจากกระบวนการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุ ที่เป็นพิษต่อรากพืช
– ทำให้พืชโตเร็วขึ้น โดยการเพิ่มแร่ธาตุในดินและย่อยสลายแร่ธาตุในดินให้เล็กลงอยู่ในสภาพที่พืชนำมาใช้ได้

4.จุลินทรีย์จาวปลวก

หลักการทำงาน : ในจาวปลวกนั้นมีแบคทีเรียที่มีชื่อเรียกว่า Bacillus sereus SPt245
ที่มีส่วนช่วยเร่งการเจริญเติบโตของราก
ประโยชน์ : — นำไปใช้เป็นตัวช่วยย่อยสลาย เศษผักใบไม้ต่างๆ
– เร่งผักผลไม้ ให้ออกดอกออกผล
– ช่วยลดความรุนแรงของโรคที่ระบบราก

แหล่งที่มาขอขอบคุณ : organicfarmthailand / www.fourfarm.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *