เทคนิคการปลูกดอกไม้ให้ได้ผลดี

“ ดอกไม้  ” เป็นพืชที่ช่วยให้โลกนี้มีความงดงาม เมื่อได้ชมและสูดกลิ่นของดอกไม้ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยทำให้อารมดี มีความสุข นิยมปลูกในกระถางเล็กๆไว้ในบ้านเพื่อ ช่วยลดความเหนื่อยล้า รวมทั้งทำให้บ้านดูดีและอบอุ่นขึ้นมาอีกด้วย

เลือกกระถางให้เหมาะสม

เราควรเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะกับต้นไม้ที่จะปลูก ถ้าต้นไม้มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่ากระถาง มันก็จะไม่เกิดความสมดุล เพราะฉะนั้นคุณจึงควรเลือกกระถางให้มีความเข้ากัน เช่น ถ้าต้นไม้เป็นพันธุ์โตเร็ว จนต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยๆ ก็ควรเลือกกระถางขนาดใหญ่ปากกลมกว้าง เพราะง่ายต่อการย้ายต้นไม้

ใช้ดินผสม

ดินสำหรับกระถางต้นไม้ควรเป็นดินปนทราย ที่มีปุ๋ยหมัก , ขุยมะพร้าว , ถ่านป่น , อิฐป่น ผสมอยู่ด้วย ช่วยทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อการถ่ายเทอากาศของดิน และอุ้มน้ำได้ดี ควรหมั่นพรวนดินในกระถางด้วยตะเกียบหรือไม้แหลม และอย่าลืมใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงความงามของสีและใบอยู่เสมอ

เลือกต้นที่แข็งแรง

ต้นกล้าที่จะนำมาปลูกต้องสมบูรณ์ 100% เป็นต้นที่แข็งแรง ไม่มีโรค ไม่มีแมลงติดมา เนื่องจากอาจทำให้พืชโตช้า หรือตายเร็ว ซ้ำร้ายกว่านั้นอาจแพร่กระจายโรคไปยังต้นไม้ต้นอื่นด้วย ควรดูจากพืชที่มีใบเขียวสด , ลำต้นแข็งแรง , พร้อมจะเจริญเติบโตได้ดี จะได้ไม่มีปัญหาในการปลูก

ดูแลอย่างถูกต้อง

เพื่อให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตได้อย่างดี และอยู่นาน ๆ ควรดูแลต้นไม้ให้ถูกวิธี โดยการเลือกดินให้เหมาะสมกับชนิดพืช ใส่กรวดลงไปในดินบ้างเพื่อให้ช่วยยึดพืช พร้อมเพิ่มช่องว่างให้อากาศและน้ำถ่ายเทได้อย่างสะดวก ไม่ขังอยู่ในกระถางจนรากเน่าตาย และควรรดน้ำกับความต้องการของต้นไม้ และควรนำต้นไม้ไปรับแดดบ้าง เพื่อให้พืชได้รับแดดไว้คอยสังเคราะห์แสง แต่ก็ไม่ควรตั้งกระถางต้นไม้ในที่ร้อนหรือโดนแดดแรงมากเกินไป

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ :fsepmichigan /

   “ ดอกไม้  ” เป็นพืชที่ช่วยให้โลกนี้มีความงดงาม เมื่อได้ชมและสูดกลิ่นของดอกไม้ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยทำให้อารมดี มีความสุข นิยมปลูกในกระถางเล็กๆไว้ในบ้านเพื่อ ช่วยลดความเหนื่อยล้า รวมทั้งทำให้บ้านดูดีและอบอุ่นขึ้นมาอีกด้วย

เลือกกระถางให้เหมาะสม

เราควรเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะกับต้นไม้ที่จะปลูก ถ้าต้นไม้มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่ากระถาง มันก็จะไม่เกิดความสมดุล เพราะฉะนั้นคุณจึงควรเลือกกระถางให้มีความเข้ากัน เช่น ถ้าต้นไม้เป็นพันธุ์โตเร็ว จนต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยๆ ก็ควรเลือกกระถางขนาดใหญ่ปากกลมกว้าง เพราะง่ายต่อการย้ายต้นไม้

ใช้ดินผสม

ดินสำหรับกระถางต้นไม้ควรเป็นดินปนทราย ที่มีปุ๋ยหมัก , ขุยมะพร้าว , ถ่านป่น , อิฐป่น ผสมอยู่ด้วย ช่วยทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อการถ่ายเทอากาศของดิน และอุ้มน้ำได้ดี ควรหมั่นพรวนดินในกระถางด้วยตะเกียบหรือไม้แหลม และอย่าลืมใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงความงามของสีและใบอยู่เสมอ

เลือกต้นที่แข็งแรง

ต้นกล้าที่จะนำมาปลูกต้องสมบูรณ์ 100% เป็นต้นที่แข็งแรง ไม่มีโรค ไม่มีแมลงติดมา เนื่องจากอาจทำให้พืชโตช้า หรือตายเร็ว ซ้ำร้ายกว่านั้นอาจแพร่กระจายโรคไปยังต้นไม้ต้นอื่นด้วย ควรดูจากพืชที่มีใบเขียวสด , ลำต้นแข็งแรง , พร้อมจะเจริญเติบโตได้ดี จะได้ไม่มีปัญหาในการปลูก

ดูแลอย่างถูกต้อง

เพื่อให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตได้อย่างดี และอยู่นาน ๆ ควรดูแลต้นไม้ให้ถูกวิธี โดยการเลือกดินให้เหมาะสมกับชนิดพืช ใส่กรวดลงไปในดินบ้างเพื่อให้ช่วยยึดพืช พร้อมเพิ่มช่องว่างให้อากาศและน้ำถ่ายเทได้อย่างสะดวก ไม่ขังอยู่ในกระถางจนรากเน่าตาย และควรรดน้ำกับความต้องการของต้นไม้ และควรนำต้นไม้ไปรับแดดบ้าง เพื่อให้พืชได้รับแดดไว้คอยสังเคราะห์แสง แต่ก็ไม่ควรตั้งกระถางต้นไม้ในที่ร้อนหรือโดนแดดแรงมากเกินไป

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ :fsepmichigan /

   “ ดอกไม้  ” เป็นพืชที่ช่วยให้โลกนี้มีความงดงาม เมื่อได้ชมและสูดกลิ่นของดอกไม้ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย ช่วยทำให้อารมดี มีความสุข นิยมปลูกในกระถางเล็กๆไว้ในบ้านเพื่อ ช่วยลดความเหนื่อยล้า รวมทั้งทำให้บ้านดูดีและอบอุ่นขึ้นมาอีกด้วย

เลือกกระถางให้เหมาะสม

เราควรเลือกกระถางต้นไม้ให้เหมาะกับต้นไม้ที่จะปลูก ถ้าต้นไม้มีขนาดใหญ่หรือเล็กกว่ากระถาง มันก็จะไม่เกิดความสมดุล เพราะฉะนั้นคุณจึงควรเลือกกระถางให้มีความเข้ากัน เช่น ถ้าต้นไม้เป็นพันธุ์โตเร็ว จนต้องเปลี่ยนกระถางบ่อยๆ ก็ควรเลือกกระถางขนาดใหญ่ปากกลมกว้าง เพราะง่ายต่อการย้ายต้นไม้

ใช้ดินผสม

ดินสำหรับกระถางต้นไม้ควรเป็นดินปนทราย ที่มีปุ๋ยหมัก , ขุยมะพร้าว , ถ่านป่น , อิฐป่น ผสมอยู่ด้วย ช่วยทำให้พืชได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน เพื่อการถ่ายเทอากาศของดิน และอุ้มน้ำได้ดี ควรหมั่นพรวนดินในกระถางด้วยตะเกียบหรือไม้แหลม และอย่าลืมใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงความงามของสีและใบอยู่เสมอ

เลือกต้นที่แข็งแรง

ต้นกล้าที่จะนำมาปลูกต้องสมบูรณ์ 100% เป็นต้นที่แข็งแรง ไม่มีโรค ไม่มีแมลงติดมา เนื่องจากอาจทำให้พืชโตช้า หรือตายเร็ว ซ้ำร้ายกว่านั้นอาจแพร่กระจายโรคไปยังต้นไม้ต้นอื่นด้วย ควรดูจากพืชที่มีใบเขียวสด , ลำต้นแข็งแรง , พร้อมจะเจริญเติบโตได้ดี จะได้ไม่มีปัญหาในการปลูก

ดูแลอย่างถูกต้อง

เพื่อให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตได้อย่างดี และอยู่นาน ๆ ควรดูแลต้นไม้ให้ถูกวิธี โดยการเลือกดินให้เหมาะสมกับชนิดพืช ใส่กรวดลงไปในดินบ้างเพื่อให้ช่วยยึดพืช พร้อมเพิ่มช่องว่างให้อากาศและน้ำถ่ายเทได้อย่างสะดวก ไม่ขังอยู่ในกระถางจนรากเน่าตาย และควรรดน้ำกับความต้องการของต้นไม้ และควรนำต้นไม้ไปรับแดดบ้าง เพื่อให้พืชได้รับแดดไว้คอยสังเคราะห์แสง แต่ก็ไม่ควรตั้งกระถางต้นไม้ในที่ร้อนหรือโดนแดดแรงมากเกินไป

แหล่งที่มา

ขอขอบคุณ :fsepmichigan / www.fourfarm.com

🌤️แดดแรงมาก ปลูกพืชช่วงนี้ รอด❗ ไม่รอด❗

🔥แล้งนี้ต้องรอด❗❗ จัดด่วน🟢เพียวผง 🔴เพียวเอ็กซ์

ทนแล้ง! ทนโรค! ชุดเดียวเอาอยู่❗

➖ ดินสมบูรณ์ ปลดปล่อยธาตุอาหาร

➖ปรับโครงสร้าง เสริมความแข็งแรง

➖ สะสมอาหาร สร้างผลผลิต

😊 ดูแลพืชแบบมือโปร 🔥ร้อนแล้งนี้เอาอยู่…✨

🔥ซื้อ 2 แถม 1 🔥

เพียวผง 2 กล่อง ฟรีเพียวเอ็กซ์ 1 กล่อง

(ปกติ 6,000.-) จ่ายเพียง 1,999.-

https://shop.line.me/@921jwnxa/product/1005865036

⚡สั่งด่วนตอนนี้ จัดส่งฟรีทั่วประเทศ🚚🌪️

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *