ชุดบำรุงพืช +แก้โรคพืช เชื้อรา ยืนต้นตาย (สุดๆเพียวผง ตัวเดียวอาหารพืชครบ + เพียวกู๊ดพลัส เปลี่ยนดินให้มีพลัง)