ชุดเดียวเอาอยู่..บำรุงพืช+ไม่มีโรคแมลง (ซุปเปอร์เพียว (วัคซีนพืช+วิตามิน)+ เพียวกู๊ดพลัส เปลี่ยนดินให้มีพลัง) ผลไม้ติดผลดก ข้าวไม่ลีบ