ช่วยบำรุงพืช ติดดอกดี ผลดก ป้องกันเชื้อรา #เขียว โตเร็ว สมบรูณ แข็งแรง #เพียวผง