ชุด แก้ปัญหาดินเสีย ดินเสื่อมสภาพ เชื้อราในดิน (เพียวกู๊ดพลัส เปลี่ยนดิน ให้มีพลัง 1 ถุง ) ดินร่วนซุย อุ้มน้ำถ่ายเทอากาศดี ป้องกันโรค