เพียวชุด เพิ่มพลัง+สู้แมลง ดูแลพืช ป้องกันเชื้อรา หนอน แมลงศัตรูพืช สกัดจากธรรมชาติ ปลอดสารตกค้าง เพลี้ย ใบจุด ใบด่าง โรคเน่า โคนเน่า