สุดๆเพียวผง ตัวเดียวอาหารพืชครบถ้วน ใช้คู่กับ เพียวเอ็กซ์ สารอินทรีย์ ป้องกันโรคแมลงศัตรูพืชช่วยให้พืชสมบูรณ์ แข็งแรง โตเร็ว เพิ่มผลผลิตเหมาะกับพืช ทุกชนิด