• พลังที่1 เพิ่มพลังการดูดซึม แพร่กระจายได้รวดเร็ว ภายใน 10 นาที ลดการชะล้างจากลม แดด และฝนแพร่กระจาย และนำพาสารต่างๆ เข้าสู่พืชได้อย่างรวดเร็ว
  • พลังที่ 2 ช่วยเสริมฤทธิ์สารกำจัดศัตรูพืช และช่วยคุมไข่หนอน แมลง ลดการใช้สารเคมี
  • พลังที่ 3 ปรับสมดุลของน้ำให้เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพของสารต่างๆ ได้มากขึ้น