• มันสำปะหลัง : ลงหัวเยอะ หัวใหญ่ เปอร์เซ็นต์แป้งดี
  • ผลไม้ : ขั้วเหนียว ลูกดก ผลใหญ่ ผิวสวย รสชาติอร่อย
  • พริก มะนาว และ พืชผัก : ใบเขียว เก็บเกี่ยวเร็ว ได้น้ำหนัก ไร้โรคแมลงลองเลย……แล้วคุณจะพอใจในผลลัพธ์ที่ดีขึ้น อย่างแน่นอน
  • เพียงแค่ ผสมกับน้ำ แล้วนำไปฉีดพ่นเป็นละอองฝอย ช่วยเพิ่มผลผลิต และลดต้นทุน ได้มากกว่า 50% ซุปเปอร์ เพียว ขวดเดียว เอาอยู่โปรโมชั่น ช่วงแนะนำสินค้า ซื้อซุปเปอร์ เพียว 2 ขวด ราคาปกติ 2,380 บาท