เพียว 1 สินค้าเกษตรยอดนิยมด้วยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงทำให้ได้สารสกัดที่บริสุทธิ์100% ช่วยทำหน้าที่เพิ่มความแข็งแรงให้กับพืชเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคและแมลง ทำให้กระบวนการต่างๆของพืชทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยและสารกำจัดแมลง สามารถฉีดพ่นทางใบและราดที่โคนต้นพืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้ทันที สกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บริโภค100%