ใช้เพียว 1 คู่กับเพียว 2 ประสิทธิภาพ จะแรงขึ้น 2 เท่า
เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่เข้ากันได้ดี ทำให้ดึงคุณสมบัติที่โดดเด่นออกมาจากทั้ง 2 สูตร
เมื่อนำไปฉีดกับพืชทุกชนิด จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว